Vrijdag 16 september Eemsdeltavisie

Vrijdag 16 september vindt EemsDeltavisie 2016 plaats in Nijlicht in Eemshaven.

Thema dit jaar is Nieuwe ketens voor de Eemsdelta.   

 

Bekijk het programma of klik hier om te registreren voor het congres.

Nieuwe ketens voor de Eemsdelta

Industriële ketens worden steeds belangrijker in ons streven naar een circulaire economie. Veel kansen voor verduurzaming en efficiëntieslagen liggen in de gezamenlijke aanpak. Vergroenen van grondstoffen en hergebruik kan niet eens zonder samenwerking met partners in de keten. En veel verbeteringen in efficiëntie, bijvoorbeeld op het gebied van utilities, hebben meer impact als we de hekken tussen bedrijven even wegdenken. Suboptimale oplossingen zijn gewoonweg niet meer goed genoeg.

Vooral nieuwe ketens dienen zich aan, waarbij ook de grenzen tussen sectoren niet meer heilig zijn. Zo kunnen de chemie en de energiesector een nieuwe weg inslaan door met duurzaam opgewekte energie, grondstoffen uit de directe omgeving te halen. Waterstof uit water, ammoniak uit de lucht en zelfs CO2 kan van probleem tot grondstof promoveren. Door er bijvoorbeeld methanol van te maken.

Een andere veelbelovende keten voor de Eemsdelta is natuurlijk de combinatie tussen de landbouw en de procesindustrie. De mogelijkheden van suikerbieten en aardappelen zijn bij vorige edities van Eemsdeltavisie al uitvoerig behandeld. Maar hoe snel gaan de ontwikkelingen op het vlak van de bio- en agrochemie?

Initiatiefnemers

 

Contentpartners

 

 

Leden Petrochem Platform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden iTanks Petrochem Platform

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EemsDeltavisie is een uitgave van Industrielinqs Pers & Platform.
© 2016 www.eemsdeltavisie.nl - alle rechten voorbehouden.